Formati datotek, ki so rezultat obdelave prostorskih podatkov, in njihova združljivost s programsko opremo

Pri obdelavi prostorskih podatkov izdelamo različne digitalne predstavitve zemeljskega površja, od oblakov točk, digitalnih modelov do ortofoto načrtov ...

Slovarček osnovnih strokovnih pojmov s področja uporabe brezpilotnih letalnikov in aerofotografiranja

Mali slovarček pogostih izrazov in kratic za boljše razumevanje in lažjo komunikacijo s profesionalnim operaterjem brezpilotnega letalnika ...

Kateri so tipični vzroki za nepravilnosti v prekrivanju stereoparov aerofotografij?

V realnih razmerah smer in položaj brezpilotnega letalnika (in z njim fotoaparata) lahko zmotijo zunanji dejavniki, zaradi katerih nastanejo nepravilnosti pri prekrivanju parov aerofotografij ...

Na kaj moramo paziti pri aerofotografiranju velikih območij?

Aerofotografiranje velikih območij upravljalcu letalnika zastavlja več izzivov, od ohranjanja letalnika v vidnem polju upravljalca ...

Kakšne so lastnosti in razlike med RTK in PPK brezpilotnimi letalniki?

RTK (Real Time Kinematic) in PPK (Post Processed Kinematic) predstavljata napredno tehnologijo preciznega določanja položaja letalnika ...

Ekonomično pridobivanje oblakov točk z metodo slikovnega ujemanja SGM

Metoda Semi-Global Matching omogoča hitro in samodejno določanje ujemajočih se točk na stereoparu aerofotografij …

Kakšna je vloga postopkov slikovnega ujemanja v fotogrametriji?

V fotogrametriji za ustvarjanje oblakov točk, digitalnih 3D modelov in ortofoto načrtov uporabljamo stereopare aerofotografij ...

Zakaj nastaneta pojava “ghosting” in “motion blur” v fotogrametriji

Kadar aerofotografiramo območje, na katerem se nek objekt premika, se njegova pozicija spreminja tudi na aerofotografijah, ki so posnete v različnih časovnih trenutkih ...

Kakšni pregledi in umerjanja so potrebni pri brezpilotnih letalnikih?

Za zanesljivo delovanje, varnost letenja in kakovost zajetih geoprostorskih podatkov z brezpilotnim letalnikom je potreben skrben nadzor stanja in profesionalno umerjanje celotne naprave kot tudi njenih posameznih delov ...

Kakšna je razlika med pojmoma točnost in natančnost prostorskih podatkov?

Obstaja več meril za ponazoritev kakovosti prostorskih podatkov, med njimi sta tudi geometrična točnost in geometrična natančnost ...