Ekonomično pridobivanje oblakov točk z metodo slikovnega ujemanja SGM

Metoda Semi-Global Matching omogoča hitro in samodejno določanje ujemajočih se točk na stereoparu aerofotografij …

Kakšna je vloga postopkov slikovnega ujemanja v fotogrametriji?

V fotogrametriji za ustvarjanje oblakov točk, digitalnih 3D modelov in ortofoto načrtov uporabljamo stereopare aerofotografij ...

Zakaj nastaneta pojava “ghosting” in “motion blur” v fotogrametriji

Kadar aerofotografiramo območje, na katerem se nek objekt premika, se njegova pozicija spreminja tudi na aerofotografijah, ki so posnete v različnih časovnih trenutkih ...

Kakšni pregledi in umerjanja so potrebni pri brezpilotnih letalnikih?

Za zanesljivo delovanje, varnost letenja in kakovost zajetih geoprostorskih podatkov z brezpilotnim letalnikom je potreben skrben nadzor stanja in profesionalno umerjanje celotne naprave kot tudi njenih posameznih delov ...

Kakšna je razlika med pojmoma točnost in natančnost prostorskih podatkov?

Obstaja več meril za ponazoritev kakovosti prostorskih podatkov, med njimi sta tudi geometrična točnost in geometrična natančnost ...

Koliko uporaba večjega števila oslonilnih točk prispeva k boljši položajni točnosti prostorskih podatkov?

Zanimivi rezultati raziskave, kako število oslonilnih točk vpliva na izboljšanje položajne točnosti prostorskih podakov, pridobljenih iz aerofotografij ...

Kako veliko območje lahko Geavisov letalnik aerofotografira v enem poletu?

Velikost območja, ki ga letalnik senseFly eBee zajame v času enega poleta, je odvisna od višine letenja ...

Kako najdemo svoj brezpilotni letalnik, če ta odleti izven območja radijskega signala ali strmoglavi?

Letenje letalnika izven območja svojega radijskega signala ni več pod nadzorom upravljalca ...

Kaj moramo vedeti o položajni točnosti ortofoto načrtov, pridobljenih iz aerofotografij?

Kakšno točnost lahko pričakujemo od ortofoto načrta, pridobljenega iz aerofotografij ...

Kaj se zgodi z malim brezpilotnim letalnikom senseFly eBee, če izgubi radijsko povezavo z upravljalcem

V primeru, da upravljalec izgubi radijsko povezavo z letalnikom med letom, v veliki večini primerov to ne predstavlja težave ...