Kamnolomi
in odprti rudniki

Številne probleme, s katerimi se soočajo strokovnjaki na področju izkopavanj v kamnolomih, peskokopih in gramoznicah, lahko rešimo s pomočjo podatkov, ki jih pridobimo iz aerofotografij. Tak pristop vam zagotavlja kakovostne prostorske informacije, zmanjša potrebo po terenskem delu, omogoča hitrejše rezultate in zmanjšuje stroške. Geodetska merjenja, ki so s tradicionalnimi tehnikami še nedavno trajala več dni ali tednov, je zdaj možno izvesti v samo nekaj urah. Postopek je hiter in nemoteč za procese dela v kamnolomu, brez prekinitve dela. Še več, s periodičnim aerofotografiranjem lahko spremljamo in dokumentiramo spremembe v vašem prostoru ter pridobljene podatke primerjamo s starim stanjem, kar vam lahko koristi pri načrtovanju kapacitet, spremljanju zalog, ureditvi in ozelenitvi opuščenih kamnolomov itd.

Geavis lahko doprinese pri:

 • upravljanju z jamami in odlagališči
 • meritvah in upravljanju z nakopičenim materialom
 • nadzoru stabilnosti površin
 • kartiranju na strmih nepristopnih pobočjih
 • generiranju načrtov zemljišč, področij in perpektiv
 • raziskovanju rudišč
 • izračunavanju virov
 • nadzoru koridorjev in meja
 • optimizaciji površin tovornih poti
 • meritvah zalog
 • posodabljanju podatkov o površinah in volumnih za načrtovanje nadaljnjega izkopavanja
 • načrtovanju novih mest izkopavanja
 • odkrivanju sprememb
 • 3D-meritvah in geofizikalnih modelih terena