Fotogrametrično dokumentiranje kulturne dediščine – primer 3D modela cerkve na Prežganju

Pri varstvu kulturne dediščine je ključnega pomena njeno dokumentiranje. Sodobne digitalne tehnologije nam pri tem dobro služijo ...

Arheološka dediščina iz zraka

Za znanstvene projekte in raziskovanje arheološke dediščine je celovit pregled nad pokrajino in njene elemente bistvenega pomena. Koristno je, če lahko prostor, ki ga preiskujemo, gledamo iz različnih perspektiv ...