Gospodarski objekti
in infrastruktura

Redno pregledovanje gospodarskih in infrastrukturnih objektov omogoča pridobivanje neprecenljivih informacij o stanju materialnih sredstev ter učinkovito podpira sprejemanje kritičnih odločitev o delovanju in vzdrževanju. Z uporabo brezpilotnega zrakoplova človeškim ekipam ni več treba vstopati na nedostopna in nevarna področja, kot je npr. delo na višini, spolzkem terenu, dimnemu ozračju ipd. Sedaj se lahko poslovite od lestev, stavbnih odrov ter dragih motoriziranih dvigal. Vaše objekte lahko preprosto nadzorujete iz aerofotografij, videov in infrardečih fotografij, visoke ločljivosti, na katerih je dobro vidna vsaka podrobnost na objektu.

Geavis lahko doprinese pri:

  • zunanjih pregledih stavb, njihovih fasad in kritin
  • konstrukcijskih pregledih in odkrivanju napak (razpoke ipd.)
  • nadzoru mostov, cevovodov, vetrnih elektrarn, dimnikov in drugih kritičnih objektov
  • nadzoru električnega omrežja
  • energetskih analizah in odkrivanju napak zaradi nepravilnega gretja ali hlajenja
  • oceni zalog