Avtorji

Zamisel
Maridea & Studio Tibor & Matej Vajda

Besedilo
Maridea

Grafično oblikovanje
Matej Vajda

Tehnična izvedba
Studio Tibor