Turizem in promocija

S pomočjo aerofotografij lahko vašo turistično ponudbo predstavite bistveno privlačneje, saj šele celovit pogled na pokrajino in okolje naredi pravi vtis o turistični destinaciji. Promocijski materiali, opremljeni z atraktivnimi prizori, ki jih je moč videti le iz zraka, zbujajo večjo pozornost in dvigujejo verodostojnost in vrednost ponudnika.

Geavis lahko doprinese pri:

  • promocijskih materialih in marketinškem komuniciranju
  • dopolnitvi turističnih kart, kart mest in naselij
  • 3D-modeliranju turističnih znamenitosti