Ekonomično pridobivanje oblakov točk z metodo slikovnega ujemanja SGM

Metoda Semi-Global Matching omogoča hitro in samodejno določanje ujemajočih se točk na stereoparu aerofotografij …