Virtualno letenje skozi oblak točk

S fotogrametričnimi postopki lahko pridobimo oblak točk visoke gostote, celo preko 100 točk/m2 na območjih, kjer ima površje dobro izraženo teksturo. Poleg prostorskih koordinat (x, y, z) vsaka točka oblaka ...

Zajemite več podatkov in bolj varno

Številne probleme, s katerimi se soočajo strokovnjaki na področju izkopavanj v kamnolomih, peskokopih in gramoznicah, lahko rešimo s pomočjo podatkov, ki jih pridobimo iz aerofotografij. Tak pristop vam zagotavlja kakovostne ...