Slovarček osnovnih strokovnih pojmov s področja uporabe brezpilotnih letalnikov in aerofotografiranja

Mali slovarček pogostih izrazov in kratic za boljše razumevanje in lažjo komunikacijo s profesionalnim operaterjem brezpilotnega letalnika ...