Gradbeništvo

Gradbena podjetja imajo od aerofotografiranja mnoge koristi. Če želite nadzirati napredek gradnje in posegov v prostoru, je aerofotografija tista, ki najbolje prikaže opravljeno delo. Pridobljene slike namreč natančno prikažejo dejansko stanje v naravi in prikažejo vsako podrobnost na terenu. Zato so posnetki iz zraka hiter, a natančen način pridobivanja informacij za gradbene projekte. Kakovostni aeroposnetki se tako učinkovito orodje v vseh fazah gradnje, od načrtovanja do nadziranja in spremljave projektov v gradbeništvu.

Geavis lahko doprinese pri:

  • študijah izvedljivosti
  • izdelavi načrtov in kart
  • nadzoru kakovosti gradbenih del
  • energetskih analizah in ocenjevanju termične izolirnosti objektov
  • dokumentiranju in poročanju o napredku