Kakšna je razlika med aerofotografijo in digitalnim ortofotom?

Običajna aerofotografija je posneta po načelih centralne projekcije. To pomeni, da fotografija predstavlja sliko površja zemlje, kot bi ga opazovali iz ene same točke ...

Zakaj je potrebno georeferenciranje rastrskih slik in kaj pridobimo?

Slike zemeljskega površja, posnete iz satelita ali letala, so običajne digitalne fotografije, ki ne vsebujejo informacije, kako se območja na fotografiji prilegajo lokacijam na površju Zemlje ...

Kako se razlikujejo oblaki točk zaradi uporabe različnih načinov zajema podatkov

Različne tehnike zajemanja prostorskih podatkov omogočajo izdelavo oblakov točk z različnimi lastnostmi. Pri Geavisu smo primerjali oblaka točk, ki smo ju pridobili z dvema različnima tehnologijama ...

Kako je lahko lahki brezpilotni letalnik dovolj stabilen, da posname visokoresolucijske aerofotografije?

Vsakič, ko brezpilotni letalnik senseFly posname fotografijo, se le-ta stabilizira, tako da prekine delovanje motorja in tako prepreči nastanek tresljajev ...

Kaj pomeni podatek GSD in kako je povezan s prostorsko ločljivostjo aerofotografij?

Digitalne aerofotografije so sestavljene iz matrike slikovnih točk. Vsaka slikovna točka je v resnici majhen kvadratek. GSD nam pove, kako velika je stranica tega kvadrata ...

Arheološka dediščina iz zraka

Za znanstvene projekte in raziskovanje arheološke dediščine je celovit pregled nad pokrajino in njene elemente bistvenega pomena. Koristno je, če lahko prostor, ki ga preiskujemo, gledamo iz različnih perspektiv ...

Kaj izbrati? Letalo ali kopter?

Če so bili brezpilotni letalniki še nedavno predvsem v domeni vojaške industrije in elektromodelarskih navdušencev, postajajo danes del našega vsakdanjika. Ključno vprašanje pri pripravi projekta je, ali izbrati letalnik ...

Kaj so oslonilne točke in čemu služijo v fotogrametriji?

Oslonilne točke (t.i. GCP – Ground Control Points) so točke na terenu, ki imajo znane koordinate v prostorskem koordinatnem sistemu (koordinati horizontalnega položaja in koordinato nadmorske višine). Njihove koordinate ...

Slovenija v podatkih laserskega skeniranja

Ministrstvo za okolje in prostor RS je v septembru 2015 pričelo zagotavljati podatke o reliefu za celotno območje Slovenije. Podatki so pridobljeni z zbiranjem višinskih podatkov terena z veliko gostoto

Upodobitve zemeljskega površja in vizualizacija prihodnosti

Izgradnja novih objektov, še zlasti gospodarskih, infrastrukturnih ali objektov širšega družbenega pomena, zahteva velike predpriprave. Ker lahko pri novogradnjah pride do neželenih vplivov na okolje ali pa obratno ima ...