Kakšna je razlika med pojmoma točnost in natančnost prostorskih podatkov?

Obstaja več meril za ponazoritev kakovosti prostorskih podatkov, med njimi sta tudi geometrična točnost in geometrična natančnost ...