Formati datotek, ki so rezultat obdelave prostorskih podatkov, in njihova združljivost s programsko opremo

Pri obdelavi prostorskih podatkov izdelamo različne digitalne predstavitve zemeljskega površja, od oblakov točk, digitalnih modelov do ortofoto načrtov ...