Zajem prostorskih podatkov

Vse se začne z dobrimi podatki

Uporabljamo in investiramo v najbolj napredne tehnologije brezpilotnih zrakoplovov, senzorje in platforme za pridobivanje prostorskih podatkov.

VERTIKALNO AEROFOTOGRAFIRANJE

Si želite realno sliko vašega okolja?

Z najnaprednejšo tehnologijo malih brezpilotnih zrakoplovov lahko varno, hitro in cenovno zelo učinkovito aerofotografiramo območje, ki vas zanima. Pridobljene slike natančno prikažejo dejansko stanje okolja, položaj in stanje objektov v danem časovnem trenutku. Tako vam lahko pomagamo pri dokumentiranju stanja, lažjem upravljanju prostora, nepremičnin in infrastrukture ter načrtovanju posegov v prostor.

TERESTRIČNO 3D LASERSKO SKENIRANJE

Hitro in natančno do milijonov prostorskih točk

Terestrično 3D lasersko skeniranje je tehnološko visoko učinkovita metoda zajemanja prostorskih podatkov – hitro, celovito in brezkontaktno pridobimo ogromno število prostorskih podatkov, ki opisujejo obliko in orientacijo vidnih površin merjenega objekta. Že v nekaj trenutkih skeniranja ustvarimo milijone 3D meritev – t.j. točk, ki jih tehnologija zaznava z laserskim žarkom, ki potuje do površine objekta in se tam odbije nazaj do sprejemnikov. Rezultat meritev je gost oblak prostorsko orientiranih točk, ki natančno opisuje obliko površine merjenega objekta in predstavlja osnovo za 3D modeliranje objektov.

TERMOGRAFSKO AEROFOTOGRAFIRANJE

Nevidno postane vidno

Z metodo infrardeče termografije izvajamo brezkontaktne meritve temperature in prikaza porazdelitve toplote po površini. S posebno kamero, ki je občutljiva na očesu nevidni toplotni (infrardeči) spekter valovanja svetlobe, aerofotografiramo posamezne objekte ali celotna področja v okolju, ki nas zanima. Zagotavljamo zelo natančne meritve temperature z velikih razdalj in porazdelitev toplote na merjencu, saj lahko dosežemo že temperaturno ločljivost 0,1 °C!

MULTISPEKTRALNO AEROFOTOGRAFIRANJE

Preučevanje vegetacije iz aerofotografij

Če brezpilotni zrakoplov opremimo s posebnim sistemom, s katerim zajamemo svetlobno elektromagnetno sevanje, ki sega od vidne bližnje infrardeče do kratkovalovne infrardeče, nam to omogoča natančno zaznavo in analizo vegetacije, mineralogije, vlažnosti tal in drugih okoljskih dejavnikov. Pridobljene slikovne podatke uporabljamo v okoljski analizi, kmetijskih pregledih ter upravljanju gozdov in voda.

Kar je še nedavno trajalo več dni, je sedaj možno izvesti v samo nekaj urah: pregled kmetijske ali gozdne površine in analiza vegetacije iz aerofotografij zagotavljata dovolj kakovostnih informacij, ki omogočajo hitro diagnozo in pravočasno odločanje o nadaljnjih ukrepih. Še več. S sistematičnim in ponavljajočim aerosnemanjem odkrivamo spremembe na kulturah, hitro določimo obseg in stopnjo poškodovanosti rastlin, kar omogoča pravočasno ukrepanje in preprečevanje škode.

PANORAMSKO AEROFOTOGRAFIRANJE

Zanimivejša perspektiva vašega prostora

Panoramske aerofotografije, t.j. posnetki pokrajine in objektov v nagnjeni perspektivi, nam omogočajo lažjo predstavo o navpičnih objektih, njihovih položajih in medsebojnih odnosih. Visokoločljive panoramske aerofotografije dopolnjujejo prednosti navpičnih aerofotografij, saj omogočajo identifikacijo slabo prepoznavnih objektov. S celovitim prikazom pokrajine in prizori, ki jih je moč videti le iz zraka, zbujajo pozornost in so zato privlačna vsebina promocijskih materialov.