Fotogrametrično dokumentiranje kulturne dediščine – primer 3D modela cerkve na Prežganju

Pri varstvu kulturne dediščine je ključnega pomena njeno dokumentiranje. Sodobne digitalne tehnologije nam pri tem dobro služijo ...

Koliko uporaba večjega števila oslonilnih točk prispeva k boljši položajni točnosti prostorskih podatkov?

Zanimivi rezultati raziskave, kako število oslonilnih točk vpliva na izboljšanje položajne točnosti prostorskih podakov, pridobljenih iz aerofotografij ...