Zakaj nastaneta pojava “ghosting” in “motion blur” v fotogrametriji

Kadar aerofotografiramo območje, na katerem se nek objekt premika, se njegova pozicija spreminja tudi na aerofotografijah, ki so posnete v različnih časovnih trenutkih ...