Zavarovalnice

Zavarovalnice uporabljajo aerofotografije za izboljšanje vrednotenja nepremičninskega premoženja, ciljnega trženja, izločanja tveganj in upravljanja s tveganji. Napredne tehnologije aerofotografiranja zavarovalnicam omogočajo pridobivanje natančne slike naravnih nesreč (cikloni, poplave, toča, potresi ipd.), o njihovem obsegu in nastali škodi. Aerofotografije jim ponujajo zanesljiv in hiter način nadziranja in ocenjevanja zavarovanega premoženja in okolice.

Sedaj je možno zavarovanje in oceno zahtevkov je izvajati preprosto in hitro. Nadziranje škode na kmetijskih površinah in pridelkih, poplavljena območja, prizadeta konstrukcija hiš, škoda zaradi naravnih nesreč, ocena čred, nadziranje onesnaževanja je le nekaj primerov, kjer je učinkovito pridobivanje točnih podatkov bistvenega pomena za ocenjevanje škode v zavarovalniškem sektorju.

Geavis lahko doprinese pri:

  • ocenah in analizah škode
  • ocenah in analizah tveganja
  • politiki vrednotenja