Storitve

Naša ponudba obsega geoprostorske storitve vse od pridobivanja prostorskih podatkov, njihove analize do vizualizacije in interpretacije prostora, terena ali objektov. Pri tem uporabljamo celovit nabor najnovejših tehnologij daljinskega zaznavanja z malimi brezpilotnimi zrakoplovi in terestričnimi 3D laserskimi skenerji, profesionalne algoritme in zmogljiva orodja za modeliranje ter se opiramo na lastne dolgoletne izkušnje in znanja s področja fotogrametrije.

Zajem prostorskih podatkov

Zajem prostorskih podatkov

Napredna obdelava prostorskih podatkov

Napredna obdelava prostorskih podatkov

Geoprostorske analize

Geoprostorske analize

Vizualizacije in prezentacije

Vizualizacije in prezentacije