Tehnologija

... in njene prednosti

Naša ponudba obsega geoprostorske storitve vse od pridobivanja prostorskih podatkov, njihove analize do vizualizacije in interpretacije prostora, terena ali objektov. Pri tem uporabljamo celovit nabor najnovejših tehnologij daljinskega zaznavanja z malimi brezpilotnimi zrakoplovi in terestričnimi 3D laserskimi skenerji, profesionalne algoritme in zmogljiva orodja za modeliranje ter se opiramo na lastne dolgoletne izkušnje in znanja s področja fotogrametrije.

eBee

NATANČNO

Oglejte si svet v visoki ločljivosti

Z letenjem na nizkih višinah lahko pridobimo izredno ostre posnetke, na katerih je vidna vsaka podrobnost terena. S polno baterijo traja polet do 45 min in v tem času zrakoplov preleti 30 km. Z menjavo baterij lahko čas uporabe podaljšamo in izvedemo visokoresolucijsko aerosnemanje celo do 10 km2 velikega področja. Pridobljene aerofotografije ločljivosti od 3 cm do 10 cm/pix lahko uporabimo za izdelavo načrtov in modelov terena in objektov z natančnostjo od 1 do 2 DTI.

VARNO

Popoln nadzor za najvišjo varnost

Senzorji zrakoplova ves čas poročajo o vseh njegovih vitalnih funkcijah, da lahko operater nadzoruje njegov položaj, višino, hitrost in stanje baterije. Za polet po načrtovani poti, proženje fotoaparata in beleženje podatkov GPS/IMU skrbi avtopilot. Operater lahko vso pozornost usmeri v nadzor poleta in se po potrebi takoj odzove s spremembami načrtovanega leta. Majhna masa, prožen material in nizke hitrosti pa pomenijo minimalno in zanemarljivo tveganje poškodb zaradi morebitnega trka zrakoplova.

TUDI V SLABŠEM VREMENU

Slaba vremenska napoved
ne pomeni nujno odpovedi poleta

Zrakoplov za izvedbo načrtovanega leta potrebuje le lokalno ugodne vremenske pogoje na območju snemanja (baza oblakov 300 m nad terenom brez močnejšega vetra). Medtem, ko smo pri uporabi zrakoplova s človeško posadko odvisni od vremenskih pogojev tudi na poti od letališča do lokacije snemanja, pri malem brezpilotnem zrakoplovu teh omejitev ni.

NA TEŽJE DOSTOPNIH PODROČJIH

Razgibanost površja je le večji izziv

Z brezpilotnim zrakoplovom, ki je majhen, lahek, okreten in predvsem popolnoma nadzorljiv lahko brez težav in z dovoljšno natančnostjo aerofotografiramo tudi taka območja, ki so z drugimi tehnikami nedostopna ali celo nevarna. Poseben senzor za zaznavanje oddaljenosti od tal presega zmožnosti GPS in zrakoplovu pomaga pri varni in učinkoviti navigaciji nad raznovrstnim terenom, obenem pa poenostavi pristajanje.

eBee

HITRO OPERATIVNO

Takoj pripravljen za akcijo

Celotna oprema je zaradi enostavnosti in sestavljivosti za operativno letenje in aerofotografiranje pripravljena v le nekaj minutah. Zrakoplov je popolnoma avtonomen in ga lahko brez težav upravlja le ena oseba. To za vas pomeni manj izgubljenega časa, bolj učinkovito izvedbo storitve ter hitrejši prejem posnetkov in analiz.

FOTOREALISTIČNA PREDSTAVA
ZEMELJSKEGA POVRŠJA

Velika območja terena kot na dlani

Obdelava velikih količin prostorskih podatkov za namen modeliranja in analiz velikih območij zemeljskega površja ter objektov na njem je postala izjemno učinkovita. S profesionalnimi fotogrametričnimi postopki je transformacija velikega števila aerofotografij v rastrske in metrične digitalne 2D ali 3D modele ter georeferenčne ravninske ortofoto načrte visoke ločljivosti preprosta, natančna in hitra. Vizualizacije, simulacije in druge študije za realistično predstavo našega prostora so tako postale uporabnikom dostopne kot še nikoli doslej. Velik nabor izhodnih digitalnih formatov pa uporabnikom omogoča nadaljnjo uporabo za različne namene in v različnih sistemih.