Državna uprava
in javni sektor

Državne in občinske ustanove uporabljajo posnetke iz zraka za mnogotere namene, npr. za upravljanje gospodarske infrastrukture (prometna, energetska, komunalna, vodna, telekomunikacijska ipd.), nadzor na rabo prostora, načrtovanje posegov v prostor, razvoj mest in naselij, varnost in nadzor. Pogled iz zraka jim odpira nove perspektive prostora, prinaša bolj celovite informacije, ki olajšajo odločanje in omogočajo pomembne prihranke pri času in denarju. Z georeferenčnimi aerofotografijami svojim naročnikom zagotavljamo homogen in popoln slikovni mozaik, ki se lahko dopolnjuje tudi z drugimi vektorskimi in rastrskimi informacijami.

Geavis lahko doprinese pri:

 • upravljanju z nepremičninami
 • evidentiranju stanja v prostoru
 • urbanističnemu načrtovanju in razvoju
 • upravljanju infrastrukture
 • modeliranju krajine
 • lociranju in nadziranju nesreč, ocenjevanju škode
 • simulacijah plazov, erozije, poplav, osončenosti ipd.
 • okoljskemu načrtovanju in nadziranju
 • arheološkemu kartiranju
 • upravljanju s kulturno dediščino
 • varnosti in nadzoru