Kakšne so lastnosti in razlike med RTK in PPK brezpilotnimi letalniki?

RTK (Real Time Kinematic) in PPK (Post Processed Kinematic) predstavljata napredno tehnologijo preciznega določanja položaja letalnika ...

Fotogrametrično dokumentiranje kulturne dediščine – primer 3D modela cerkve na Prežganju

Pri varstvu kulturne dediščine je ključnega pomena njeno dokumentiranje. Sodobne digitalne tehnologije nam pri tem dobro služijo ...

Kakšne prednosti nam prinašajo trendi v bližnjeslikovni fotogrametriji

Fotogrametrija, nekoč tradicionalna geodetska metoda in veda merjenja iz fotografij, se je z razvojem in digitalizacijo prenesla v mnoge panoge, od arhitekture, gradbeništva, industrije, medicine, forenzike, do biologije in kemije ...

Kakšni so ukrepi, da brezpilotni letalnik ne postane plen za ptiče

Nova tehnološka revolucija, ki prihaja z razvojem brezpilotnih letalnikov, odpira mnogotera vprašanja, med drugim tudi o tem, kako njihova prisotnost v zraku vpliva na prvotne prebivalce zračnega prostora ...

Slovenija v podatkih laserskega skeniranja

Ministrstvo za okolje in prostor RS je v septembru 2015 pričelo zagotavljati podatke o reliefu za celotno območje Slovenije. Podatki so pridobljeni z zbiranjem višinskih podatkov terena z veliko gostoto

Upodobitve zemeljskega površja in vizualizacija prihodnosti

Izgradnja novih objektov, še zlasti gospodarskih, infrastrukturnih ali objektov širšega družbenega pomena, zahteva velike predpriprave. Ker lahko pri novogradnjah pride do neželenih vplivov na okolje ali pa obratno ima ...

Natančni podatki iz zraka, takoj ko jih potrebujete

Sodobne geoinformacijske tehnologije so spremenile način, kako delamo, se odločamo in spreminjamo svet okoli nas. V vsakem trenutku imamo dostop do nepreglednega števila prostorskih podatkov, ki pred nas postavljajo ...

Spektralno snemanje vegetacije

Obstaja širok nabor fotoaparatov, s katerimi lahko opremimo brezpilotno letalo. NIR-fotoaparati zajamejo slikovne podatke v infrardečem delu elektromagnetnega valovanja in se uporabljajo predvsem na področjih visokega rastlinstva ...

Preučevanje vegetacije iz aerofotografij

Pridobivanje podatkov o kmetijskih površinah z visokoločljivim aerofotografiranjem se v agronomiji vse bolj uveljavlja, saj je aerofotografija iz zraka najbolj ažuren in objektiven dokument z vsemi bistvenimi informacijami o ...

Brezpilotna letala so pomoč v urbanizmu

Pri urbanističnem načrtovanju in prostorskem planiranju uporabljamo aerofotografije (predvsem ortofotografije) že vrsto let. S pojavom malih brezpilotnih letal je to tehnologijo možno uporabiti bolj ciljno, na manjših področjih terena ...