Kmetijstvo in gozdarstvo

Pridobivanje podatkov o kmetijskih površinah z visokoločljivim aerofotografiranjem se v kmetijstvu in gozdarstvu vse bolj uveljavlja, saj je aerofotografija iz zraka najbolj ažuren in objektiven dokument z vsemi bistvenimi informacijami o prostoru, ki ga preučujemo. Z uporabo brezpilotnih zrakoplovov imamo namreč zagotovljen dostop do informacij o pridelovalnih pogojih, stopnji rasti in zdravju rastlin v realnem času, kar omogoča pravočasno in ustrezno odzivanje kmetovalcev glede na dejanske razmere na poljih. Še posebej v kmetijstvu in gozdarstvu je učinkovita tehnika rdečega in infrardečega barvnega snemanja, ki omogoča zgodnje odkrivanje bolezni rastlin in ugotavljanje vlažnosti tal.

Gre za varen in hitro operativen način, tudi na težje dostopnih krajih in v oblačnem vremenu. Tak pristop nam zmanjša potrebo po terenskem delu, omogoča hitrejše rezultate in zmanjšuje stroške. Postopek je hiter in nemoteč za procese dela na obdelovalnih površinah, brez prekinitve dela. Kar je še nedavno trajalo več dni, je sedaj možno izvesti v samo nekaj urah: pregled kmetijske ali gozdne površine in analiza vegetacije iz aerofotografij zagotavljata dovolj kakovostnih informacij, ki omogočajo hitro diagnozo in pravočasno odločanje o nadaljnjih ukrepih. Še več. S sistematičnim in ponavljajočim aerosnemanjem odkrivamo spremembe na kulturah, hitro določimo obseg in stopnjo poškodovanosti rastlin, kar omogoča pravočasno preprečevanje škode.

Geavis lahko doprinese pri:

  • nadzoru zdravja rastlin, odkrivanju strukturnih, klorofilnih in vodnih obremenitev
  • štetju rastlin in statistiki
  • nadziranju čred
  • odkrivanju vzorcev, stanja strojev, plevelov, stanja rastlin, erozij itd.
  • nadziranju erozij, načrtovanju odvodnih in namakalnih sistemov
  • načrtovanju rabe površin in cenitvah