Vizualizacije in prezentacije

Videti pomeni razumeti

Podatkom vdihnemo življenje s pomočjo vizualizacije.
Tako lahko najdete odgovore na vaša vprašanja in sprejmete primerne ukrepe.

KARTOGRAFIJA

Topografske in tematske karte

Z naprednimi fotogrametričnimi metodami lahko interpretiramo aerofotografije in razvijemo topografske in tematskih kart velikih meril. Za izdelavo topografskih kart uporabimo elemente zemeljskega površja, kot so vode, relief, naselja, rastlinstvo, prometne poti… Ti podatki se uporabljajo za analiziranje značilnosti zemljišča, orientacijo in načrtovanje posegov v prostor. Na tematskih kartah pa prikažemo podatke o določeni vrsti objektov ali pojavov na zemeljskem površju za različne dejavnosti naročnikov: gozdarstvo, rudarstvo (odprti kop), kmetijstvo, geologija, gradbeništvo, promet, turizem, kulturna dediščina in druge.

POTOVANJE V VIRTUALNEM
3D PROSTORU

Sprehod po oddaljenem svetu od doma

Oblak točk, ki je rastrski in metričen 3D model površja, umestimo v virtualni 3D prostor. S specializiranim programskim orodjem krmilimo virtualne luči in virtualno kamero ter določimo pot, po kateri se kamera premika v virtualnem prostoru. Gibanje kamere v virtualnem 3D prostoru je podobno kot gibanje resnične kamere v realnem svetu, le da ni fizičnih omejitev. Tako nastane t.i. »fly-through animacija”, ki predstavlja potovanje virtualne kamere skozi oblak točk in uporabniku omogoča zelo nazorno predstavo terena in doživetje prostora ali objekta, ki ga v virtualnem prostoru predstavlja oblak točk. Si predstavljate sprehod po oddaljeni pokrajini iz vašega namiznega računalnika?

PODLAGE ZA PROSTORSKE INFORMACIJSKE SISTEME

Za učinkovito vodenje evidenc o prostoru, nepremičninah ali infrastrukturi

Aerofotografije in iz njih pridobljeni rastrski in metrični 2D ortofoto mozaiki ter 3D digitalni modeli znatno pripomorejo k učinkovitejšemu delu GIS-strokovnjakov, ki so pri svojem delu odvisni od ažurnih in kakovostnih prostorskih podatkov. Po naročilu strank razvijemo takšne modele zemeljskega površja ali objektov, ki jih naročniki lahko neposredno in takoj uporabijo kot vsebinske sloje svojih prostorskih informacijskih sistemov.

DIGITALNI
IN TISKANI IZPISI

Fotorealistična predstavitev vašega prostora, terena, zgradb in objektov

Ponujamo vam široko paleto možnosti upodabljanja prostorskih podatkov. Prilagodimo jih vsebini, namenu, načinu in mediju uporabe. Prostorske podatke lahko predstavimo v obliki kart, panoramskih upodobitev ali kot 3D-modele, bodisi v digitalni ali celo fizični obliki (s tiskom na različne materiale). Izhodni formati naših digitalnih produktov so primerni za uporabo v standardnih sistemih GIS, CAD in programski opremi za fotogrametrijo.