Napredna obdelava
prostorskih podatkov

Profesionalne transformacije podatkov

Z vrhunskimi fotogrametričnimi orodji in algoritmi vam pomagamo učinkoviteje obdelati, interpretirati, upravljati in deliti prostorske podatke iz različnih virov.

OBLAK TOČK

Rastrska predstavitev površja v 3D

S profesionalnimi algoritmi obdelamo stereopare aerofotografij in izdelamo oblak točk (point cloud) kot rastrski in metričen 3D model površja, ki vas zanima. S fotogrametričnimi postopki pridobimo oblak točk visoke gostote, celo preko 100 točk/m2 na območjih, kjer ima površje dobro izraženo teksturo. Gostoto oblaka točk lahko prilagajamo vašim potrebam. Poleg prostorskih koordinat (x, y, z) vsaka točka oblaka nosi tudi podatek o svoji barvi, kot jo ima v naravi. S postopki klasifikacije in filtriranjem lahko v modelu ločimo točke objektov, vegetacije, površja terena in drugih elementov po vaši želji.

DIGITALNI MODELI

Upodobljena oblika zemeljskega površja in objektov na njem

Če z naprednimi algoritmi na oblak točk napnemo ploskve, vam lahko pripravimo natančen digitalni model površja (DMP) aerofotografiranega področja. Pridobljeni model je odlična osnova za postopke segmentacije, s katerimi nato izdelamo različne digitalne 2D in 3D modele, npr. digitalni model reliefa (DMR), digitalni model višin (DMV), digitalni model objektov (DMO) itd. – pravo rešitev za vaše potrebe in namene uporabe, pri čemer vam tudi z veseljem svetujemo.

ORTOFOTO MOZAIK

Georeferenčni ravninski ortofoto načrt visoke ločljivosti

Poenostavljeno: visokokakovostne aerofotografije + digitalni model površja = ortofoto mozaik. V en izdelek tako združimo prednosti aerofotografij (podrobnost detajla, aktualnost podatka v času zajema…) in karte (enotno merilo, pravilna geometrija). Uporabite ga lahko za različne namene, npr. kot rastrska podlaga v geolociranih prostorskih bazah, kot geodetska podlaga za potrebe planiranja, z njim lahko realistično »oblepimo« 3D modele in še mnogo več.