Vsako dobro sodelovanje

se začne s pr(a)vim vprašanjem