Slovenija v podatkih laserskega skeniranja

Ministrstvo za okolje in prostor RS je v septembru 2015 pričelo zagotavljati podatke o reliefu za celotno območje Slovenije. Podatki so pridobljeni z zbiranjem višinskih podatkov terena z veliko gostoto