Všeč mi je
 • Facebook
 • Twitter
 • Google +
 • LinkedIN
 • Pinterest
Deli
Podpora študiji hrupa za območje nove osnovne šole v občini Grosuplje

Občina Grosuplje načrtuje pomembno investicijo, t.i. gradnjo nove podružnične osnovne šole Polica. Izbrana je lokacija postavitve šole, ki omogoča dostop, širitve, prometno povezanost ter priklop na vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Zaradi bližnje avtoceste pa je izbrana lokacija zahtevala temeljito analizo ustreznosti. Občina Grosuplje je zato za območje nove podružnične osnovne šole Polica med drugim naročila tudi študijo za oceno obremenitve s hrupom zaradi prometa na avtocesti A2.

Za potrebe študije obremenitve s hrupom je projektantsko podjetje PNZ d.o.o. izdelalo akustični model za območje, ki sega najmanj 300 m od vira hrupa in se razteza približno kilometer na relaciji med Višnjo Goro in Grosupljem. Za izdelavo akustičnega modela so potrebovali več podlag, med njimi so bile pomembne tudi morfološke značilnosti celotnega obravnavanega območja. Le-te je realistično zajelo podjetje Geavis v digitalnem modelu reliefa (DMR), pridobljenem s postopki napredne obdelave aerofotografij. DMR v rastru 1 m je bil podlaga za različne karte hrupa, ki so jih pridobili analizami širjenja hrupa na osnovi meritev hrupa na karakterističnih točkah in v različnih časovnih obdobjih.

Tehnični podatki
 • Lokacija: avtocesta A2, odsek Ivančna Gorica – Grosuplje
 • Velikost območja: 185 ha
 • Posnetih aerofotografij: 910
 • Povprečni GSD: 3.7 cm
 • Ločljivost aerofotografij: 3.7 cm / px
 • Število oslonilnih točk: 11 (GNSS RTK izmera)
 • Število 3D točk: 20600000
 • Klasifikacija točk terena: avtomatska in ročna