Všeč mi je
  • Facebook
  • Twitter
  • Google +
  • LinkedIN
  • Pinterest
Deli
Nadzor nad izrabo prostora v Ljubljani z malim brezpilotnim letalnikom

Mestna občina Ljubljana, ki želi urbanistično urediti prostor vzdolž Ceste dveh cesarjev, se sooča s problematiko nenadzorovane izrabe prostora in neurejenih evidenc na tem območju. Za vzpostavitev pravilnih evidenc, lažje načrtovanje posegov v ta prostor in pripravo novih prostorskih aktov je občina izbrala podjetje LGB za izdelavo geodetskega načrta. Za naročilo, ki je kljub zimskem času zahtevalo hiter odziv, se je LGB odločil, da skrajša čas pridobivanja natančnih podatkov s pomočjo aerostoritev podjetja Geavis.

Namesto klasičnih terenskih meritev je podjetje Geavis aerofotografiralo izbrano območje ob Levarjevi ulici in iz pridobljenih aerofotografij s fotogrametričnimi postopki izdelalo digitalni model površja (DMP) ter ravninski ortofoto načrt visoke ločljivosti. V 24 urah je bilo z brezpilotnim letalnikom posnetih 156 aerofotografij, opravljene obdelave in potrebne analize, katerih rezultat je bil georeferenčni digitalni ortofoto mozaik. Le-tega so inženirji podjetja LGB že naslednji dan lahko uporabljali pri nadaljnjih geodetskih nalogah, da se je lahko projekt kljub zimskim vremenskim razmeram odvijal nemoteno. Mesta občina Ljubljana pa je na hiter in učinkovit način pridobila aktualne informacije o dejanski izrabi prostora, pozidanosti, rabe zemljišč ipd., kar potrebuje pri načrtovanju nove urbanistične ureditve tega območja.

Tehnični podatki
  • Lokacija: soseska vzdož Levarjeve ulice v Ljubljani
  • Velikost območja: cca 7 ha
  • Posnetih aerofotografij: 156
  • Ločljivost aerofotografij: 3 cm/px
  • Vremenski pogoji: visoka oblačnost, veter 4-6 m/s