Všeč mi je
  • Facebook
  • Twitter
  • Google +
  • LinkedIN
  • Pinterest
Deli
Obnova rastrskega podatkovnega sloja prostorskega informacijskega sistema družbe BTC

Družba BTC že vrsto let uporablja prostorski informacijski sistem za centralno vodenje evidence o svojih nepremičninah, infrastrukturi in poslovnih površinah. To ji omogoča celovito upravljanje s poslovnimi prostori, njihovimi najemniki in vodenje poslovanja z njimi. Z razvojem kompleksa BTC, povečevanjem obsega in dejavnosti je BTC-jev BTC-jev GIS postal kompleksna informacijska rešitev, ki za učinkovito uporabo zahteva ažurne in kakovostne podatke.

Od zadnjega aerofotografiranja se je na ljubljanskem območju BTC-ja zgodilo več preureditev in sprememb v rabi prostora, zato stari rastrski sloj, ki je tipično najbolj ažuren sloj v GIS, ni več odražal pravega stanja na terenu. BTC je pripravo podatkov za obnovo tega sloja zaupal podjetju Geavis. Z aerofotografiranjem območja BTC smo pridobili visokoresolucijske fotografije območja, iz katerih smo lahko izdelali ravninski ortofoto načrt, boljše kakovosti in višje ločljivosti od starih BTC-jevih materialov – novi ortofoto načrt ima ločljivost 5 cm/px, medtem ko ima stari 10 cm/px ali celo 25 cm/px.

Uporabili smo novejšo tehnologijo zgoščevanja oblaka točk, kar je pripomoglo k zelo natančni izdelavi digitalnega modela površja (DMP). To nam je omogočilo izdelavo t.i. popolnega ortofoto mozaika (true ortophoto), na katerem so planimetrično pravilno prikazani tudi zgrajeni objekti in drugi elementi fotografije, ki se nahajajo nad terenom. Na ta način so objekti prostorsko pravilno prikazani: strehe objektov se nahajajo točno nad temeljem, brez prikazovanja bočnih sten in s tem brez prekrivanja okolice. Pridobljeni popolni ortofoto mozaik je BTC uporabil kot enega izmed vsebinskih slojev v svojem GIS-u in mu prinaša vrsto koristi, saj lahko na njem izvaja planimetrične meritve, nanj lahko položi razne vektorske sloje (npr. komunalni vodi) ali pa ga uporabi npr. za prekritje 3D modela.

Tehnični podatki
  • Lokacija: območje BTC v Ljubljani
  • Velikost območja: 218 ha
  • Ločljivost aerofotografij: 5 cm/px
Panoge