Všeč mi je
 • Facebook
 • Twitter
 • Google +
 • LinkedIN
 • Pinterest
Deli
Posodobitev rastrskega sloja prostorskega informacijskega sistema ŽALE

Prostorski informacijski sistem je za centralno vodenje evidence o grobovih, najemnikih, pokojnikih, pokopaliških objektih, nepremičninah, javnem zelenju, infrastrukturi in delovodnika podjetja ŽALE d.o.o. ključno orodje. Z njegovo pomočjo lahko ŽALE celovito upravljajo in vzdržujejo 18 pokopališč, ki se nahajajo v Ljubljani in njeni okolici, ter svojim strankam in obiskovalcem kakovostno nudijo storitve na področju pokopališke dejavnosti. Z razvojem kompleksa ŽALE, povečevanjem obsega in novih dejavnosti, je prostorski informacijski sistem ŽALE postal kompleksna informacijska rešitev, ki za učinkovito uporabo zahteva ažurne in kakovostne podatke.

Podjetje Žale d.o.o. vzdržuje okvirno 58.000 grobov, od tega jih je 44.500 na centralnem pokopališču v Ljubljani, ki je daleč največje pokopališče v Sloveniji in se vztrajno širi. Od zadnjega aerofotografiranja leta 2013, so Žale vzpostavile okoli 1200 novih grobov in preuredilo veliko starih grobnih mest. Vse te spremembe v naravi pa zahtevajo tudi posodobitve prostorskih podatkov v njihovih evidencah. Stari ortofoto načrti niso več odražali resničnega stanja, zato so se ŽALE odločile za posodobitev. Pripravo podatkov za obnovo so zaupali podjetju LGB, ki je svoje hčerinsko podjetje Geavis pritegnilo za izvedbo aerofotografiranja pokopališč.

Z aerofotografiranjem centralnega pokopališča smo pridobili visokoresolucijske fotografije, iz katerih smo lahko izdelali ravninski ortofoto načrt, boljše kakovosti in višje ločljivosti od starih materialov – novi ortofoto načrt ima namreč ločljivost 3 cm/px, medtem ko ima stari 5 cm/px.

Postopki zgoščevanja oblaka točk so pripomogli k zelo natančni izdelavi digitalnega modela površja (DMP). To nam je omogočilo izdelavo t.i. popolnega ortofoto mozaika (true ortophoto), na katerem so planimetrično pravilno prikazani tudi zgrajeni objekti in drugi elementi fotografije, ki se nahajajo nad terenom. Na ta način so objekti prostorsko pravilno prikazani: strehe objektov se nahajajo točno nad temeljem, brez prikazovanja bočnih sten in s tem brez prekrivanja okolice.

Podobno kot za centralno ljubljansko pokopališče smo obnovili ortofoto načrte tudi za vsa druga pokopališča, ki jih upravlja javno podjetje ŽALE. Pridobljene popolne ortofoto mozaike Žale sedaj uporabljajo kot enega izmed vsebinskih slojev v svojem GIS-u. Prinašajo jim vrsto koristi, saj lahko na njih Žale izvajajo tudi planimetrične meritve. Poleg tega so ŽALE nove ortofote vključile tudi v javni spletni iskalnik grobov, ki je koristna in priljubljena aplikacija za obiskovalce pokopališča.

Tehnični podatki
 • Lokacija: centralno pokopališče ŽALE, Ljubljana
 • Velikost območja: 72 ha
 • Povprečni GSD: 2.5 cm
 • Ločljivost aerofotografij: 2.5 cm/px
 • Število aerofotografij: 899
 • Število 3D točk: 123.545.573