Všeč mi je
 • Facebook
 • Twitter
 • Google +
 • LinkedIN
 • Pinterest
Deli
Posodobitev rastrskega sloja prostorskega informacijskega sistema mestne občine Kranj

Mestna občina Kranj je v zadnjih letih izvedla vrsto posegov v prostor ter pridobila več novih infrastrukturnih in drugih gradbenih objektov. Medtem pa so evidence njihovih prostorskih podatkov zaostajale in niso več odražale dejanskega stanja v naravi. Občina Kranj se je zato letos poleti odločila za ažuriranje svojih evidenc, saj so le-te nujno potrebne za uspešno poslovanje občinskih služb. Geavisu so zaupali obnovo rastrskega ortofoto-sloja v svojem prostorskem informacijskem sistemu. Želeli so pridobiti digitalne ortofoto načrte višje kakovosti, saj so bili stari iz leta 2009 in 2010 slabe ločljivosti le 10 cm/px.

Mesto Kranj leži v območju omejenega letenja brezpilotnih zrakoplovov, kjer je dovoljeno letenje le do višine 50 m, kar pa je nižje, kot je ponekod višina stavb. Aerofotografiranje tega območja je zato izvedlo podjetje Aerovizija, ki ima dovoljenje za aerosnemanja z letalom s posadko in z večjih višin nad poseljenim območjem.

V sodelovanju z Aerovizijo smo v enem snemalnem dnevu pridobili aerofotografije celotnega območja mesta Kranj. Pridobljene aerofotografije smo s postopki georeferenciranja pravilno orientirali in jih umestili v državni prostorski koordinatni sistem. Za georeferenciranje smo uporabili 31 oslonilnih točk, katerih koordinate smo pridobili z GNSS-izmero.

Iz georeferenciranih aerofotografij smo izdelali ortofoto načrt, boljše kakovosti in višje ločljivosti od starih materialov mesta Kranj – novi ortofoto načrt ima namreč ločljivost 5 cm/px. Boljša ločljivost uporabnikom sedaj omogoča lažjo prepoznavo detajlov neposredno iz slik in prihrani marsikatero pot na teren, ki je v preteklosti zaradi slabše kakovosti slik zahtevala preverjanje v naravi.

Profesionalna tehnologija zgoščevanja oblaka točk nam je omogočila izdelavo zelo podrobnega digitalnega modela površja (DMP), iz katerega smo lahko zatem izdelali še popolni ortofoto mozaik (true ortophoto). Na njem so objekti, ki se nahajajo nad terenom, prostorsko pravilno prikazani. To med drugim pomeni, da še tako visoka stavba ne zakriva pogleda na teren ob njenem vznožju. Nastali popolni ortofoto načrt bo mesto Kranj uporabilo kot enega izmed vsebinskih slojev v svojem prostorskem informacijskem sistemu. Prinaša jim vrsto koristi, saj lahko na njem izvajajo planimetrične meritve, nanj lahko položijo razne vektorske sloje (npr. komunalni vodi) ali pa ga uporabi npr. za prekritje 3D modelov.

 

Tehnični podatki
 • Lokacija: območje mesta Kranj
 • Velikost območja: 941 ha
 • Povprečni GSD: 5 cm
 • Ločljivost aerofotografij: 5 cm/px
 • Število aerofotografij: 1605
 • Število 3D točk: 90.000.000