Všeč mi je
 • Facebook
 • Twitter
 • Google +
 • LinkedIN
 • Pinterest
Deli
Novi ortofoto načrti za posodobitev rastrskega sloja prostorskega informacijskega sistema mesta Kranj

Mestna občina Kranj, ki postopno obnavlja evidence svojih prostorskih podatkov, je spomladi 2018 podjetju Geavis zaupala izdelavo novih digitalnih ortofoto načrtov severnega dela občine. Gre za območje naselij Britof, Predoslje, Kokrica in Mlaka. Z novimi ortofoto načrti je občina obnovila rastrski sloj svojega prostorskega informacijskega sistema, ki je potreben za uspešno poslovanje občinskih služb. Stare evidence namreč niso več odražale dejanskega stanja v prostoru, kjer se je v preteklih letih zgodilo več sprememb, predvsem na infrastrukturi in grajenih objektih. Poleg tega so želeli izboljšati zmožnost interpretacije ortofoto načrtov, kar je pomenilo, da je treba pridobiti načrte višje ločljivosti. Stari ortofoto načrti iz leta 2009 in 2010 so bili namreč aerofotografirani v ločljivosti le 10 cm/px. Dogovorili smo se za novo boljšo ločljivost 5 cm/px.

Ker obravnavani predel Kranja spada v območje omejenega letenja brezpilotnih zrakoplovov, je aerofotografiranje tega območja zato izvedlo podjetje Aerovizija, ki ima dovoljenje za aerosnemanja z letalom s posadko in z večjih višin nad poseljenim območjem. V enem snemalnem dnevu smo pridobili aerofotografije celotnega želenega območja. Aerofotografije so bile posnete s 70% vzdolžnim in prečnim prekrivanjem in ločljivostjo 5 cm/px.

Pridobljene aerofotografije smo s postopki georeferenciranja pravilno orientirali in jih umestili v državni prostorski koordinatni sistem. Za georeferenciranje smo uporabili 28 oslonilnih točk, katerih koordinate smo pridobili z GNSS-izmero.

Stereopare aerofotografij smo obdelali s fotogrametričnimi postopki slikovnega ujemanja in izdelali oblak 3D točk (point cloud). S postopki zgoščevanja oblaka točk smo zatem izdelali zelo podroben digitalni model površja (DMP) kot rastrski in metričen 3D model obravnavanega predela Kranja. Iz njega smo lahko pridobili popolni ortofoto načrt (true ortophoto). Njegova prednost je, da so na njem objekti, ki se nahajajo nad terenom, prostorsko pravilno prikazani in ne zakrivajo pogleda na okolico. Vsi objekti so prikazani v nadiru brez fasad, kar v praksi pomeni, da strehe na ortofoto načrtu položajno sovpadajo z geodetskim načrtom.

Novi ortofoto načrt je boljše kakovosti in višje ločljivosti od starih materialov. Mestna občina Kranj ga je vključila v svoj prostorski infromacijski sistem. Boljša kakovost uporabnikom omogoča lažjo prepoznavo detajlov neposredno iz slik in prihrani marsikatero pot na teren, ki je v preteklosti zaradi slabše kakovosti slik zahtevala preverjanje v naravi. Poleg tega lahko na njem izvajajo planimetrične meritve, nanj lahko položijo razne vektorske sloje (npr. komunalni vodi) ali pa ga uporabijo npr. za prekritje 3D modelov.

Tehnični podatki
 • Lokacija: območje naselij Britof, Predoslje, Kokrica, Mlaka
 • Velikost območja: 660 ha
 • Povprečni GSD: 5 cm
 • Ločljivost aerofotografij: 5 cm/px
 • Število aerofotografij: 1522
 • Število 3D točk: 101.410.899