Všeč mi je
 • Facebook
 • Twitter
 • Google +
 • LinkedIN
 • Pinterest
Deli
Novi ortofoto načrti za posodobitev rastrskega sloja prostorskega informacijskega sistema občin Tolmin, Kobarid in Bovec

Tri zahodno slovenske občine so se odločile za posodobitev evidenc prostorskih podatkov in podjetju Geavis zaupale izdelavo novih digitalnih ortofoto načrtov svojih naselij. Gre za občine Tolmin, Kobarid in Bovec, ki bodo z novimi ortofoto načrti obnovile rastrski sloj svojega prostorskega informacijskega sistema, ki je pomemben za učinkovito poslovanje občinskih služb. Zaradi več posegov v prostor v preteklih letih in pri tem nastalih sprememb predvsem na infrastrukturi in grajenih objektih stare evidence prostorskih namreč niso več odražale dejanskega stanja.

Poleg posodobitve podatkov pa so občine želele tudi izboljšati zmožnost interpretacije ortofoto načrtov, kar je pomenilo, da je bilo treba izdelati pridobiti načrte boljše ločljivosti od starih materialov.

Območje aerofotografiranja je bil zelo razgiban in hribovit teren. Poleg velikih višinskih razlik so bile za teren značilne še različno usmerjene doline in dolge sence visokih grebenov. Zaradi zahtevnega terena in njegove velike površine so občine aerofotografiranje zaupale podjetju Aerovizija, ki izvaja aerosnemanja z letalom s posadko in je učinkovito pri tovrstnih pogojih. Aerofotografiranje je bilo izvedeno v dveh delih, in sicer jeseni 2017 snemanje nižje ležečih krajev, septembra 2018 pa snemanje višje ležečih gorskih dolin in planot, ki so bile jeseni 2017 že pokrite s snegom in slabo vidne zaradi dolgih senc visokih grebenov.

Pridobljene aerofotografije smo s postopki georeferenciranja pravilno orientirali in jih umestili v državni prostorski koordinatni sistem. Za georeferenciranje smo uporabili 220 oslonilnih točk, katerih koordinate smo pridobili z GNSS-izmero.

Stereopare aerofotografij smo obdelali s fotogrametričnimi postopki slikovnega ujemanja in izdelali oblak 3D točk (point cloud). S postopki zgoščevanja oblaka točk smo zatem izdelali še digitalni model površja (DMP) kot rastrski in metričen 3D model obravnavanega območja. Iz njega smo lahko pridobili popolni ortofoto mozaik (true orthofoto), na katerem so objekti, ki se nahajajo nad terenom, prostorsko pravilno prikazani. To med drugim pomeni, da še tako visoka stavba ne zakriva pogleda na teren ob njenem vznožju.

Površina izdelanega ortofota je 90 km2, a zaradi velike razčlenjenosti terena smo dejansko obdelali kar 215 km2.

Novi ortofoto načrt je boljše kakovosti in višje ločljivosti od starih materialov, ki so bili v času od 2014 do 2017 aerofotografirani v ločljivosti le 25 cm/px. Dogovorili smo se za novo boljšo ločljivost 10 cm/px. Občine Tolmin, Kobarid in Bovec so novi ortofoto že vključile v svoj prostorski informacijski sistem. Boljša kakovost uporabnikom omogoča lažjo prepoznavo detajlov neposredno iz slik in prihrani marsikatero pot na teren, ki je v preteklosti zaradi slabše kakovosti slik zahtevala preverjanje v naravi. Poleg tega lahko na njem izvajajo planimetrične meritve, nanj lahko položijo razne vektorske sloje (npr. komunalni vodi) ali pa ga uporabijo npr. za prekritje 3D modelov.

Tehnični podatki
 • Lokacija: območje občin Tolmin, Kobarid in Bovec
 • Velikost območja: 90 km2
 • Povprečni GSD: 10 cm
 • Ločljivost aerofotografij: 10 cm/px
 • Število aerofotografij: 5332
 • Število 3D točk: več kot milijarda