Všeč mi je
 • Facebook
 • Twitter
 • Google +
 • LinkedIN
 • Pinterest
Deli
Posodobitev ortofoto načrtov pokopališč v občini Kozje

Geavis je za naročnika Realis, podjetje, ki razvija programske rešitve na področju prostorskih informacijskih sistemov, izvedel aerofotografiranje in izdelavo novih ortofoto načrtov pokopališč v občini Kozje. Gre za šest pokopališč, in sicer v krajih Buče, Dobležiče, Kozje, Pilštajn, Podsreda in Zagorje. Posodobljene ortofoto načrte bo Realis vključil v aplikacijo PISO Pokopališča, ki občinam in njihovim komunalnim podjetjem omogoča upravljanje in vodenje evidenc podatkov o pokopališčih.

Naročnikova pričakovanja so bila pridobiti zelo kvalitetne ortofoto podlage visoke ločljivosti in točnosti. Geavisu je to uspelo s premišljenim načrtovanjem aerofotografiranja in profesionalno izvedbo.

Za izdelavo ortofoto načrta visoke ločljivosti (cilj je bil 2.5 cm/px) je bilo potrebno doseči visoko prekrivnost (celo 80%) posnetih aerofotografij. A je bila pri dani hitrosti brezpilotnega letalnika razdalja med dvema zaporednima aerofotografijama prekratka za želeno prekrivanje. Težavo smo rešili s povečanjem prečnega preklopa na visokih 90%. Le tako smo lahko pridobili dovolj gosto mrežo aerofotografij. Vsaka točka terena je posneta na vsaj petih aerofotografijah, kar je v nadaljnjih postopkih pomembno doprineslo k visoki točnosti pridobljenih geoprostorskih podatkov in h kakovosti ortofoto načrta. Čas aerofotografiranja se je pri tem sicer podvojil, a je ob nizki energijski porabi letalnika avtonomija baterij zadoščala za celotno snemanje.

Stereopare aerofotografij smo obdelali s fotogrametričnimi postopki slikovnega ujemanja, izdelali oblak 3D točk (point cloud) in zatem še digitalni model površja (DMP) kot rastrski in metričen 3D model območij pokopališč.

Vse to smo uporabili za izdelavo ravninskega ortofoto načrta, boljše kakovosti in višje ločljivosti od starih materialov. Dosegli smo ločljivost 2.5 cm/px novega ortofota.

Za bolj nazoren prikaz območja pokopališč in objektov na njih smo namesto klasičnih izdelali t.i. popolne ortofoto načrte (true orthophoto). Pokopališki objekti (npr. pokopališke ograje, cerkveni zvoniki, strehe vežic in drugo) so prikazani popolnoma ortogonalno – vidni so le iz iz ptičje perspektive, medtem ko njihove bočne stene na slikah niso vidne in ne zastirajo pogleda na svojo okolico.

Posodobljeni ortofoto načrti so pomemben element v prostorskem informacijskem sistemu PISO Pokopališča. Zagotavljajo namreč kakovostne geoprostorske podatke, ki jih uporabniki v občinah in v njihovih komunalnih podjetjih potrebujejo za učinkovito vodenje podatkov o grobovih, njihovih najemnikih, obračunavanju najemnin in drugih storitvah. Poleg tega so prikazani objekti prostorsko nepopačeni, zato so ti ortofoto načrti uporabni tudi za planimetrične meritve in kombiniranje z drugimi vektorskimi sloji (npr. infrastrukturni vodi) v prostorskem informacijskem sistemu.

Tehnični podatki
 • Lokacija: pokopališče Buče, občina Kozje
 • Velikost območja: 3 ha
 • Povprečni GSD: 2.5 cm
 • Ločljivost aerofotografij: 2.5 cm/px
 • Število aerofotografij: 68
 • Število 3D točk: cca 5.500.000