Všeč mi je
 • Facebook
 • Twitter
 • Google +
 • LinkedIN
 • Pinterest
Deli
Analiza vegetacije na golf igrišču

Golf igrišče Arboretum si nenehno prizadeva za vzdrževanje visoke kvalitete zelenic na igrišču, saj le tako svojim strankam omogoča igro in zabavo na najvišji ravni. Kakovost igrišča se odraža tudi v zdravju travnatih površin. Golf igrišče Arboretum stremi k optimalni in pravilno odmerjeni porabi gnojil in škropiv, s ciljem doseči čim bolj kakovostno športno travnato površino in čim manjše obremenjevanje tal s kemičnimi snovmi. S tem namenom so se obrnili na podjetje Geavis, da izvede t.i. analizo vegetacijskega stresa zelenic na golf igrišču.

Vzroki za vegetacijski stres so lahko različni, od izčrpanosti tal, suše, do bolezni in delovanja škodljivcev. Vegetacijski stres ugotavljamo z merjenjem vegetacijskega indeksa NDVI (normalised difference vegetation index), ki je dober indikator biofizičnih značilnosti rastlinstva in njenega zdravja.

Vegetacijski indeks NDVI izračunamo kot razmerje med vpadlo in odbito svetlobo v rdečem in infrardečem delu elektromagnetnega valovanja. NDVI loči zeleno vegetacijo od ostalih površin, ker klorofil absorbira rdeči del spektra in odbija bližnji infrardeči del spektra zaradi notranje sestave lista. Zato visoke vrednosti NDVI kažejo na velike listne površine, visoko listno biomaso in sklenjenost krošenj – in odražajo dobro zdravje in vitalnost rastlinstva. Nizke vrednosti NDVI pa opozarjajo na slabo bujnost zelenih površin, ki je posledica vegetacijskega stresa.

Aerofotografiranje, nadaljnjo obdelavo ter analizo aerofotografij je izvedlo podjetje Geavis. V dveh preletih smo aerofotografirali načrtovano območje golf igrišča in pridobili 250 RBG in 250 NIR visokoresolucijskih aerofotografij.

Z obdelavo stereoparov aerofotografij smo izdelali oblak točk (point cloud) z gostoto 20-50 točk/m2. Tako pridobljeni rastrski in metričen 3D model površja smo še geometrično filtrirali in napeli ploskve, da je nastal digitalni model reliefa DMR. Slednji nam je služil za izdelavo georeferenčnih ortofoto mozaikov, tako barvnega kot infrardečega z ločljivostjo 10 cm/px. Na infrardečem ortofoto mozaiku smo uporabili algoritem za izračun indeksa NDVI in tako pridobili zemljevid odsevnosti golf igrišča. Dobra stran uporabe indeksa vegetacija NDVI je, da omogoča preprosto interpretacijo, saj hitro prepoznamo tako področja zelene vegetacije in področja rjave ali manjkajoče vegetacije.

Tehnični podatki
 • Lokacija: Golf igrišče Arboretum
 • Velikost območja: 156 ha
 • Število letov: 2
 • Skupen čas letenja: 1 h
 • Ločljivost aerofotografij: 6.5 cm/px
 • Prikaz področij bujnosti vegetacije:
  • Bela: odsotnost vegetacije
  • Rumena, zelena: slabša vegetacija
  • Rdeča: dobra vegetacija