Všeč mi je
 • Facebook
 • Twitter
 • Google +
 • LinkedIN
 • Pinterest
Deli
Fotogrametrično merjenje količine materiala za izkop v gradbeni jami na Frankopanski ulici v Ljubljani

Letošnjo pomlad se je pričela sanacija gradbene jame na Frankopanski ulici v Ljubljani. V jami, ki je bila izkopana le deloma, so se nahajali še veliki kupi gramoza. Gradbeno podjetje – izvajalec sanacije – je za svoje nadaljnje delo potrebovalo informacijo, za kakšno količino gramoznega materiala gre.

Aerofotografiranje območja gradbene jame smo izvedli z letenjem brezpilotnega letalnika na višini 40 m, pri čemer smo posneli še bližnjo okolico gradbene jame s pločnikom. V tej okolici smo namreč identificirali 6 oslonilnih točk, s katerimi smo lahko kasneje 3D model postavili v državni koordinatni sistem.

Iz aerofotografij pridobljen gost oblak točk (point cloud) nam je služil za izdelavo digitalnega 3D modela reliefa DMR gradbene jame. DMR skupaj s pripadajočim ortofoto mozaikom pa nam omogočil geometrijska merjenja in izračune. Za potrebe naročnika smo tako lahko izračunali volumen materiala med ravnino bodočih temeljev, ki smo jo določili skupaj z naročnikom, in površjem dejanskega 3D-modela reliefa. Naročniku smo tako na hiter in učinkovit način omogočili natančno oceno volumna gramoznega materiala, ki ga bo moral izkopati, in kakšno odlagališče bo zanj potrebno.

Tehnični podatki
 • Lokacija: območje gradbene jame na Frankopanski ulici, Ljubljana
 • Velikost območja: 6500 m2
 • Povprečni GSD: 1.5 cm
 • Ločljivost aerofotografij: 1.5 cm/px
 • Število aerofotografij: 128
 • Število 3D točk: 11.000.000