Všeč mi je
 • Facebook
 • Twitter
 • Google +
 • LinkedIN
 • Pinterest
Deli
Fotogrametrično merjenje volumna deponije premoga

TE-TOL (Termoelektrarna Toplarna Ljubljana) je pomemben proizvajalec toplotne in električne energije v Ljubljani. Zadosti več kot 90 odstotkov potrebam po ogrevni toploti v sistemu daljinskega ogrevanja Ljubljane. Energijo pridobiva iz premoga, ki ga skladišči na obširni zunanji deponiji v soseščini toplarne. Toplarna je za potrebe inventure konec septembra 2016 potrebovala podatek o količini premoga na deponiji – na ekonomičen in hiter način, ki ne bo oviral tekočih delovnih procesov na deponiji. S fotogrametričnim merjenjem iz aerofotografij je Geavis lahko zadostil tem pričakovanjem.

V prvi fazi je bilo izvedeno aerofotografiranje območja deponije, in sicer z višine 50 m. Tako smo lahko posneli še ožjo okolico in z njo zajeli 5 oslonilnih točk, s pomočjo katerih smo kasneje lahko aerofotografije orientirali in jih umestili v državni prostorski koordinatni sistem. Z metodami bližnjeslikovne fotogrametrije smo izdelali georeferencirani in metrični 3D model vzpetine skladiščenega premoga, ki je nato služil za izračun volumna. V izračunu volumna smo zajeli material med ploskvijo vznožja vzpetine in površjem vzpetine.

Z metodami bližnjeslikovne fotogrametrije, t.j. z uporabo posnetkov, pridobljenih blizu obravnavanim objektom, smo lahko zagotovili tako zajem kvalitetnih podatkov kot tudi prostorske izračune visoke natančnosti. Namesto tradicionalnih merjenj geodetske ekipe na težko dostopnem in nevarnem terenu smo poleg velikega prihranka časa dosegli tudi pomembno manjše tveganje za nezgode.

Tehnični podatki
 • Lokacija: območje deponije premoga TE-TOL, Ljubljana
 • Velikost območja: 25.000 m2
 • Povprečni GSD: 2 cm
 • Ločljivost aerofotografij: 2 cm/px
 • Število aerofotografij: 77
 • Število 3D točk: 7.600.000