Všeč mi je
 • Facebook
 • Twitter
 • Google +
 • LinkedIN
 • Pinterest
Deli
Nadzor gradnje akumulacijskega jezera HE Brežice z malim brezpilotnim letalnikom

V okviru gradnje HE Brežice poteka izgradnja akumulacijskega bazena, ki se bo raztezalo na 16 kilometrih od elektrarne v smeri Krškega. Vsebovalo bo približno 20 milijonov kubičnih metrov vode, kar je primerljivo s količino vode v Blejskem jezeru, njegova površina pa bo obsegala 300 hektarjev.

Investitor HESS (Hidroelektrarne na Spodnji Savi) in krško javno podjetje Infra, zadolženo za infrastrukturna dela pri gradnji spodnjesavskih hidroelektrarn, želita spremljati in nadzorovati napredek tega zahtevnega gradbenega projekta. Z rednim aerofotografiranjem obsežnega gradbišča v Brežicah jima Geavis omogoča sprotno kontrolo volumnov masnih premikov, to je izkopov in nasutij, ki nastajajo v času gradnje.

V vsakem ciklu aerofotografiranja pri Geavisu obdelamo stereopare aerofotografij in izdelamo oblak točk (point cloud), da pridobimo rastrski in metričen 3D-model površja gradbišča. Iz aerofotografij in digitalnega modela površja nato pripravimo še ravninski ortofoto načrt visoke ločljivosti, ki ga družbi HESS in Infra uporabljata za potrebe pri nadzoru gradnje.

K zahtevnosti Geavisovih operativnih postopkov pomembno vpliva tudi bližina vojaškega letališča Cerklje ob Krki in Nuklearne elektrarne Krško. Gradbišče akumulacijskega jezera namreč leži v območju kontroliranega zračnega prostora letališča. V radiju 1 km od Nuklearne elektrarne je letenje prepovedano. Po temeljitem pregledu opreme in operativnih postopkov je Javna agencija za civilno letalstvo RS Geavisu odobrila letenje, in sicer izven delovnega časa vojaškega letališča in izven prepovedanega območja nad reaktorjem. Pri Geavisu se nadejamo, da bo predvidoma junija 2016 s spremembo Zakona o letalstvu, ki bo urejalo tudi področje letalnikov brez posadke, izkazana zakonska osnova za izdajo dovoljenja letenja tudi nad območjem NEK.

 

Tehnični podatki
 • Lokacija: koridor reke Save med Krškim in Brežicami, širina koridorja do 500 m do 1000 m
 • Velikost območja: cca 456 ha
 • Povprečni GSD: 5 cm
 • Ločljivost aerofotografij: 5 cm/px
 • Število aerofotografij: 1946
 • Število 3D točk: 149.217.000
Panoge