Všeč mi je
 • Facebook
 • Twitter
 • Google +
 • LinkedIN
 • Pinterest
Deli
Fotogrametrično merjenje odlagalnih polj odpadkov na deponiji Barje

Deponija Barje je ljubljansko odlagališče nenevarnih odpadkov na južnem obrobju mesta. Sestavlja jo pet odlagalnih polj, elektrarna na odlagališčni plin, okoljska merilna postaja, čistilna naprava za izcedne vode, laboratorij in zbirni center za zbiranje odpadkov, namenjenih recikliranju. Za odlaganje odpadkov sta trenutno aktivni četrto (IV.) in peto (V.) odlagalno polje, kamor poleg občine Ljubljana odlaga svoje komunalne odpadke še devet občin iz okolice Ljubljane. Deponijo vodi in upravlja javno podjetje Snaga.

Snaga, ki želi za potrebe neodvisne kontrole redno spremljati količine odpadkov, zbranih na IV. in V. odlagalnem polju, je periodična skeniranja in geoprostorske analize zaupala podjetju Geavis.

Stereopare aerofotografij smo obdelali s fotogrametričnimi postopki in pridobili gost oblak 3D točk (point cloud) kot rastrski in metričen 3D model površja opazovanega območja. Z avtomatskim in deloma polavtomatskim postopkom klasifikacije in filtriranja smo oblak točk očistili točk vegetacije, grajenih objektov in vozil, ki so v času snemanja obratovala na odlagališču. Iz oblaka točk smo zatem izdelali georeferenciran in metričen 3D digitalni model reliefa (DMR), ki je predstavljal trenutno stanje na odlagališču. Nastali DMR smo lahko uporabili za nadaljnja geometrijska merjenja in izračune.

Naša naloga je bila pridobiti podatke o količini zbranih odpadkov na IV. in V. odlagalnem polju v obdobju enega leta – natančneje od konca decembra 2016 do začetka januarja 2018. V tem obdobju so na deponiji Barje odlagali odpadke na dveh lokaliziranih območjih in zanju smo izračunali, kolikšen volumen sta pridobili v obdobju med začetnim in končnim datumom. V ta namen smo primerjali modela DMR teh dveh območij – prvi je bil arhivski, ki smo ga naredili že konec decembra 2016, drugi je bil novejši in narejen januarja 2018. S postopkom odštevanja obeh modelov DMR in znano površino osnovne ploskve obeh območij, smo lahko izračunali razliko med novim in starim volumnom. Razlika predstavlja nasute odpadke v obdobju med obema datuma. Izračun je pokazal, da je bil v tem časovnem obdobju odloženih 6.599 m3 odpadkov.

Zaradi kratke dobe ležanja in nizke gostote odpadkov je naročnik ocenil, da je bilo posedanje odpadkov zanemarljivo in ga pri izračunih ni bilo treba upoštevati. Poleg tega je bila v času zadnjega aerofotografiranja vegetacija na odlagališču odpadkov suha in uvela, opazovano območje pa ni bilo zasneženo, zato oboje ni bistveno vplivalo na rezultat izračunov.

Primerjava starega in novega modela DMR obeh odlagalnih polj deponije (IV. in V.) nam je zatem služila še za druge analize in izračune, in sicer za:

 • analizo višinskih razlik v letu 2017, s čimer smo pridobili nazorno sliko območij, kjer so se odpadki kopičili, in območij, kjer so se podatki odvzeli ali posedli
 • izračun gostote odpadkov v letu 2017 – iz podatkov o prostornini odpadkov iz tega obdobja in njihove mase, ki jo Snaga pridobi iz rednega tehtanja prispelih odpadkov na vhodu odlagališča
 • izračun gostote vseh odloženih odpadkov na IV. in V. odlagalnem polju od začetka odlaganja 2003 do konca 2017
 • izračun prostih kapacitet in ocena časa zapolnitve odlagališča

S periodičnimi skeniranjem in geoprostorskimi analizami odlagališča odpadkov podjetju Snaga na hiter in nemoteč način zagotavljamo natančne geometrične podatke o odloženih odpadkih in mu tako pomagamo pri spremljanju sprememb, načrtovanju prostorskih kapacitet in obračunavanju nadaljnje predelave.

Tehnični podatki
 • Lokacije: odlagališče nenevarnih odpadkov Barje, Ljubljana
 • Velikost območja: 23 ha
 • Povprečna gostota: 70 točk / m2
 • Število 3D točk: 18.800.000