Všeč mi je
  • Facebook
  • Twitter
  • Google +
  • LinkedIN
  • Pinterest
Deli
Spremljanje nadgradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana

Problematika komunalnih odpadkov v Mestni občini Ljubljana in drugih pridruženih občinah bo z nadgradnjo Regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO) na Ljubljanskem barju rešena za 30 do 40 let. Gre za največji kohezijski in okoljski projekt v Sloveniji, v katerega je trenutno vključenih 36 občin. Po pooblastilu Mestne občine Ljubljana in ostalih vključenih občin celoten projekt vodi javno podjetje Snaga, ki želi kompleksen gradbeni proces in napredek gradnje zahtevnih objektov spremljati, nadzorovati in dokumentirati z rednim in ponavljajočim aerofotografiranjem gradbišča na Ljubljanskem barju.

Izvedbo aerofotografiranja so zaupali podjetju LGB, ki s svojim hčerinskim podjetjem Geavis v dvotedenskih intervalih redno aerofotografira gradbišče velikosti 17 ha, občasno pa tudi širše območje začasne ureditve nasipov velikosti 34 ha. Podjetje Snaga pridobljene visokoresolucijske aerofotografije vključuje v svoj geografski informacijski sistem in si tako zagotavlja vizualni pregled nad potekom gradnje. Aerofotografije so pridobljene tako, da je zagotovljena geografska skladnost posnetkov v različnih časovnih intervalih. Poleg tega z napredno obdelavo aerofotografij Geavis izdela digitalne modele površja in iz njih georeferenčni ravninski ortofoto načrt visoke ločljivosti. Le-ta omogoča hitro in učinkovito merjenje geometričnih parametrov na gradbišču (dolžine, višine, kote…) in s tem tudi izris prerezov ter natančne izračune površin in volumnov, npr. nasipov in izkopov. Podjetje Snaga ima sedaj zagotovljeno učinkovito spremljanje poteka gradnje in nadzora nad gradbiščem in gradbenimi izvajalci.

Tehnični podatki
  • Lokacija: Ljubljansko barje
  • Velikost območja: dvotedensko 17 ha, občasno 34 ha
  • Število letov: 1
  • Skupen čas letenja: 30 min
  • Natančnost posnetkov: 3 cm/px